Om oss

Litt om ossUtvikbygda vel- og idrettsforening ble stiftet i 1981 med det formål å jobbe for innbyggernes ve og vel.


Et mål for foreningen var å få bygget en ny vei gjennom Utvikbygda. I 2007 ble hele vegen fra Digernesskiftet til Alvika asfaltert, og målet om ny vei oppnådd.


Tidlig på 1980-tallet ble det bygget en fotballbane midt i bygda. På denne tiden hadde foreningen to forsamlingslokaler, Innvikskolen og Mørkesetskolen. Etter omfattende boligbygging tidlig i 1980-åra, ble begge forsamlingslokalene for små, og det ble besluttet å bygge et nytt grendehus. Etter utallige dugnadstimer og lokal giverglede, kunne man med støtte fra STUI og Skodje kommune åpne grendahuset Bygdatun høsten 2000. Det nye grendahuset ble flittig brukt av Utvikbygdas befolkning, og var et samlingspunkt for bygda til basarer, 17.mai-feiring, jonsokfeiring og julebord med mer. Lokalet ble også leid ut til selskaper og møtevirksomhet.


9. april 2011 brant grendehuset ned til grunnen til stor sorg for Utvikbygdas innbyggere.
Bildet er tatt av Helene Lyshagen Stette


Samlingspunktet ble borte, og bygda mistet litt av samhørigheten. Den lille Mørkesetskolen ble igjen brukt som samlingspunkt til vi fikk startet byggingen av det nye Bygdatun.


Høsten 2013 kunne bygda stolt ta i bruk et splitter nytt grendahus. Ikke bare har vi, Utvikbyggerne, fått et nytt og flott forsamlingslokale, men vi har også fått igjen samlingspunktet som knytter oss så godt sammen.