Styret

Styret

Stian Brune ( Leder og Aktivitetsansvarlig)

Leder.utvikbygda@gmail.com


Kristin Farstad (Nestleder, Sekretær og nettredaktør)

Zuperkristin@gmail.com


Lidvar Giskeødegård  (Kasserer)

Lidvar@spilka.com


Irene Dyb Utvik (Utleieansvarlig)

frode.utvik@broadpark.no


Atle Johansen (Husansvarlig)

atle68@online.no


Arild Søvik (Aktivitetsansvarlig)

arisovik@gmail.com


Lovise  Voldnes  (1.vara)

lovise_v@hotmail.com


Knut Roger Vågenes (2.vara)

knut-vaa@online.no