Styret

Styret

Stian Brune ( Leder og Aktivitetsansvarlig)

Leder.utvikbygda@gmail.com


Elisabeth Halsebakke (Sekretær)

Halsebakke@gmail.com


Lidvar Giskeødegård  (Nestleder, Kasserer)

Lidvar@spilka.com


Irene Dyb Utvik (Utleieansvarlig)

frode.utvik@broadpark.no


Svein Hellevik (Husansvarlig)

svhellevik@yahoo.no


Cecilie Flatnes (Aktivitetsansvarlig)

cecilie.flatnes@gmail.com


 (1.vara) (2.vara)