Klubben

Ønsker du å reservere tid i klubbdelen? Send E-post til Zuperkristin@gmail.com eller kontakt Kristin Farstad på 91713219, så fikser vi det :) Les regler og bruk av klubbdelen nederst på siden.

Hei bygdefolk.


På grunn av endret gjennomføring av komitéarrangement i bygda, har vi i styret besluttet å avvikle ordningen med poengopptjening som kan benyttes til å leie lokaler til redusert pris. Vi har nå et tilgjengelig klubblokale som kan benyttes gratis av alle innbyggere i Utvikbygda, og i tillegg har vi mulighet til å leie hovedsalen til halv pris.


Vi har ingen oversikt over hvem som har
oppsparte poeng, da det er utfordrende å holde oversikt over dette da det ikke er blitt dokumentert tilstedeværelse på dugnader, og komité-medlemmer har byttet plass underveis. Dersom noen mener de har opptjente poeng, må disse ta kontakt med styret innen 28.02.21, og poeng benyttes i løpet av
2021.