Ut på tur

Turstier og Turveg i Utvikbygda

Utvikbygda vel- og idrettsforening søkte om spillemidler til turveg mellom Mørkeset og Juvågen, byggetrinn 1, og de ble innvilget. Første byggetrinn på 1,6 km, fra Mørkeset til Evja er nå kommet langt på veg. Vegen har blitt bygd med 3 meters bredde og har fått grusdekke for å lette fremkomst til bevegelseshemmede og barnevogner. Det vil bli lagt opp til natursti med merking av kulturminner og stedlig flora langs vegen. Foreningen har egen prepareringsmaskin for skiløyper, som vil bli brukt for å kjøre opp skispor på vinterstid.


På årsmøtet for Utvikbygda vel- og Idrettsforening 2014, ble det vedtatt en egen komité for Turvegprosjektet. Komitéen består av Håvard Løken Nystøyl, Stian Brune og Odd Ketil Enebakk.


Det skal ikke kjøres bil på turvegen uten avtale med styret.Offisiell åpning av turvegen 15.06.2014


Med tale og snorklipping fra ordføreren, Terje Vadset, ble det en høytidelig åpning av turvegen på Mørkeset. Mange turlystne hadde møtt opp, og værgudene var på vår side. Det ble servert pølser fra grill og hjemmebakte kaker. Loddsalg sørget for litt spenning på slutten. Stian Brune og Håvard Løken Nystøyl sto i bresjen for å skape nok en sosial sammenkomst i bygda :-)


Vi er med på prosjektet "merking av turstier i Skodje kommune". Valgt tursti i vårt område i år er Salbunakken via Storrota/Storegga. Aktivitetsansvarlig, Stian Brune, er godt i gang med prosjektet. Skilt er bestilt og vil bli satt opp i løpet av året.


Det er merket turstier på "gamlemåten" på store deler av fjellryggen i sør. 1.mai ble de gamle turbøkene byttet ut i postkassene på Storrota, Salbunakken, Flata og Rødlandstua. De som går flest ganger blir premiert i forbindelse med jonsokfeiringa hvert år. I tillegg gir en premie for en tilfeldig uttrukket, og for barnet som har deltatt flest ganger.